Rele Zouti

Prepare w pou entèvyou travay la

Apre sa yo se kesyon de baz ou ta dwe prepare pou reponn (yo pral mande w yo nan plizyè fason) anvan ou ale nan entèvyou travay la. 

Pratike ak yon zanmi avan dat la rive!

  • Poukisa ou isit la? Poukisa ou te enterese nan travay sa a? 

  • Kisa ou ka fè pou nou? 

  • Ki kalite moun ou ye? 

  • Ki sa ki diferansye ou ak anpil lòt moun ki aplike pou travay sa a? 

  • Èske nou ka peye ou? 

Anplis de sa, byen fè rechèch sou òganizasyon an, epi prepare w pou reponn ak kèk pwen aspè nan misyon ak operasyon òganizasyon an.

Prepare w ak kesyon pa w pou w montre yo tou ke ou ka panse pou tèt ou ak ou gen bagay pou w ofri. Kèk egzanp pou konsidere: 

  • Ki sa travay sa enplike?

  • Ki kapasite yon anplwaye nan travay sa a ta genyen?

  • Pale m de anviwònman biwo ak kalite moun mwen t’ap travay.

  • Ki sa sipèvizè mwen an ap atann de mwen an tèm de kominikasyon ak rapòte pou tounen sou pwogrè travay chak jou pou mwen oswa chak semèn? 

  • Kilè mwen ta dwe espere tande pale de ou sou yon desizyon?

Retounen nan: Kreye yon prezans solid an liyPaj kap vini an: Referans